BAŞAR PROJE DANIŞMANLIK kuruluşundan itibaren 70 projeye hibe kazandırmıştır.

Bu projeler:
• TKDK IPARD AB PROJELERI
• KALKINMA AJANSI DESTEKLERI
• KOSGEB HIBELERI
• AVRUPA BIRLIĞI HIBELERI
• KIRSAL KALKINMA DESTEKLERI KKYDP
• TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERI
• DIŞ TICARET DESTEKLERI
• YENI TEŞVIK PAKETI
• EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
• DAP-GAP-KOP-DOKAP PROJELERİ
• ZEMİN ETÜDÜ
• HARİTA İŞLEMLERİ
• MİMARİ STATİK ELEKTİRİK MEKANİK PROJELERİ
• KEŞİF METRAJ HAKEDİŞ İŞLEMLERİ
• BELEDİYELERE-ÜNİVERSİTELERE VE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN BÜTÜN PROJELERİ
• GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ PROJELERİ
• TOPRAK KORUMA PROJELERİ
• ÇED RAPORU
• BELGELENDİRME SİSTEMLERİ
• PROJE EĞİTİMİ

BAŞAR PROJE DANIŞMANLIK, firmalara, derneklere, vakıflara, kurum ve kuruluşlara hizmet vermektedir. Şimdiye kadar 20 farklı ilde projeler tamamlanmıştır. Her yerden gelen talepler değerlendirilmekte ve planlanan yatırım için proje başvurusu yapılabilmesi halinde, proje uzmanları yatırım analiz çalışması gerçekleştirmektedir.

Bir işletme, BAŞAR PROJE DANIŞMANLIK’a şu durumlarda başvurabilir;

• Yapmak istediği yatırım için fon arayışı içerisindeyse: Firmanın faaliyet gösterdiği sektör, ikamet ettiği şehir, yatırımın yapılmak istendiği şehir ve planlanan yatırımın kapsamı (makine-ekipman alımı, inşaat, tanıtım çalışmaları, yönetim sistemleri danışmanlığı vb.) birlikte değerlendirilerek, firmanın hibe desteği için başvurabileceği, yatırımına uygun bir programın olup olmadığı araştırılır. Uygun açık program olması durumunda, firma yerinde ziyaret edilerek proje faaliyetleri netleştirilir. Firmadan alınan bilgilerden yararlanılarak, BAŞAR PROJE DANIŞMANLIK Uzman Proje Geliştirme kadrosu tarafından firmanın ve yatırımın detaylı bir şekilde aktarıldığı proje dosyası hazırlanır. Projenin hazırlanmasının ardından firmayla mutabık kalınarak proje dosyasının ilgili hibe kuruluşuna teslimi sürecinde firmaya destek verilir.

• Yapmak istediği yatırım için KDV muafiyetinden yararlanmak istiyorsa: Devlet teşviklerinden yararlanmak isteyen işletmelerin, Hazine Müsteşarlığı’ndan KDV muafiyeti için teşvik belgesi almaları gerekmektedir. BAŞAR PROJE DANIŞMANLIK teşvik belgesi almak isteyen tüm işletmelere hizmet vermektedir.
• Yönetim sistemleri danışmanlığı almak istiyorsa: İşletmeler ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 22000 vb. tüm yönetim sistemleri ihtiyaçları için BAŞAR PROJE DANIŞMANLIK’abaşvurabilirler. BAŞAR PROJE DANIŞMANLIK bünyesindeki uzman kadro, işletmelerin yönetim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için de hibe destekleri bulunmaktadır. Dernekler, vakıflar, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları BAŞAR PROJE DANIŞMANLIK’ın hizmet verdiği müşteri portföyü içerisinde yer alan diğer tüzel kişilerdir. Bu yapılara ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı hibe desteklerinden yararlanmaları için proje hazırlama hizmeti verilmektedir. Bu sayede, sivil toplum kuruluşları, gerçekleştirdikleri projelerle var olma amaçlarına uygun faaliyetleri kamu yararına uygulama şansını elde etmekte, yerel yönetimler ise altyapı çalışmalarını elde ettikleri fon destekleriyle hızlandırabilmektedir.

Ankara Başar Danışmanlık