Bu Hizmetimiz hakkında bilgi almak için 0530 159 32 94 numaralı telefondan ya da İletişim sayfasındaki formdan bize ulaşabilirsiniz.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan KOBİ destek programları arasında en kapsamlı desteği veren Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınma odaklı çalışan en önemli kurumlar arasında yer almaktadırlar. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde, Türkiye’de bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bütün bölgelerde sosyo-ekonomik kalkınma girişimlerini başlatmak ve desteklemek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak bölgelerin ulusal kalkınma ve rekabet gücüne katkılarını artırmak amacıyla kurulan Kalkınma Ajanslarının sayısı bugün 26’yı bulmuştur.

Ajansların faaliyet gösterdikleri bölgeler için temel görevleri işbirliğini ve koordinasyonu geliştirerek sinerji yaratmaktır. Kalkınmanın bölgesel çalışmalarla sağlanacağına inanan bu kuruluşlar bağlı bulundukları illerdeki işletmelerin gelişimini bölgenin kalkınması yolunda önemli bir unsur olarak görmektedirler. Sadece hibe dağıtan kuruluşlar olarak algılanmaması gereken Ajanslar yalnızca KOBİ’lerin değil kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların gelişimini de hedefleri arasına almışlardır.

Neden Desteklenen Projelerden Biri Sizin Projeniz Olmasın?

Bölgesel kalkınmaya hız kazanmak amacıyla, kendi bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’leri yatırım gerçekleştirmek hususunda teşvik eden ajanslara 2008 yılından bu yana toplam 13.965 proje başvurusu yapılmış, 2.462 proje desteklenmiş ve 521,1 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Ajanslardan hibe desteği almak istiyorsanız tek yapmanız gereken işletmenizin faaliyet gösterdiği ilde çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansının hibe teklif çağrılarını takip etmek ve son başvuru tarihinden önce yatırım fikrinizi anlatan projenizi bu ajansa teslim etmektir. Hibe başvuru formu ve talep edilen belgelere ajansların internet sitelerinden ulaşmak mümkündür.

Ajanslardan % 50 oranında destek talep edebilirsiniz

2011 yılı içerisinde çağrıya çıkan Ajanslara baktığımızda destek üst limitinin 400.000 TL olduğunu görürüz. Bu demektir ki 800.000 TL’lik bir proje gerçekleştirmeniz halinde bunun 400.000 TL’lik kısmını (en fazla % 50 oranında destek alabilirsiniz) geri ödemesiz olarak Ajans karşılamaktadır.

Değerlendirme Süreci

Başvuru sürecinden sonra heyecanla beklenen değerlendirme süreci başlar. Projelerin değerlendirme süreci yaklaşık 3 ay sürmektedir. Bu süre sonunda hibe almaya haz kazanan KOBİ’ler ile Kalkınma Ajansları arasında hibe sözleşmesi imzalanmaktadır. Sözleşme kapsamında hibe almaya hak kazanan KOBİ’lerin sözleşmenin imzalanmasından sonra Kalkınma Ajansına hibe tutarının %10’u oranında teminat (nakdi veya banka teminat mektubu) sağlaması gerekmektedir.

Ödemeler

Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının % 40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hak ediş esasına göre gerçekleştirilir. Ara ödemede destek miktarının % 40’ı ve son ödemede % 20’si yararlanıcının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır.

Ajanslar 2012 yılında da desteğe devam ediyor!

Kalkınma Bakanlığı 2012 Yılı Programı’na göre 2008-2010 yıllarında kalkınma ajanslarına merkezi bütçeden aktarılan kaynak tutarı sırasıyla 39,6 milyon TL, 171 milyon TL ve 442,6 milyon TL’dir. Sadece merkezi bütçeden değil yerel kuruluşlardan da pay alan kalkınma ajanslarına aktarılan yerel kaynak tutarı sırasıyla 2,8 milyon TL, 38,6 milyon TL ve 110,6 milyon TL’dir. 2011 yılı için 04.04.2011 tarih ve 2011/3 sayılı YPK kararı uyarınca merkezi bütçe payı 450 milyon TL olarak belirlenmiş olup, yerel payların ilgili mevzuat çerçevesinde 214,3 milyon TL olması beklenmektedir.

Kalkınma Ajansları

 • TR1: İstanbul
 • TR10: İstanbul – (İSTKA) İSTANBUL KALKINMA AJANSI
 • TR2: Batı Marmara
 • TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ- (TRAKYAKA) TRAKYA KALKINMA AJANSI
 • TR22: Balıkesir, Çanakkale –(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
 • TR3: Ege
 • TR31: İzmir –(İZKA) İZMİR KALKINMA AJANSI
 • TR32: Aydın, Denizli, Muğla – (GEKA) GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
 • TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – (ZAFER) ZAFER KALKINMA AJANSI
 • TR4: Doğu Marmara
 • TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI
 • TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –(MARKA) DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
 • TR5: Batı Anadolu
 • TR51: Ankara – (ANKARAKA) ANKARA KALKINMA AJANSI
 • TR52: Karaman, Konya – (MEVKA) MEVLANA KALKINMA AJANSI
 • TR6: Akdeniz
 • TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
 • TR62: Adana, Mersin – (CKA) ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
 • TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
 • TR7: Orta Anadolu
 • TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – (AHİKA) AHİLER KALKINMA AJANSI
 • TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – (ORAN) ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
 • TR8: Batı Karadeniz
 • TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – (BAKKA) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
 • TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – (KUZKA) KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
 • TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – (OKA) ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
 • TR9: Doğu Karadeniz
 • TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – (DOKA) DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
 • TRA: Kuzeydoğu Anadolu
 • TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
 • TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – (SERKA) SERHAT KALKINMA AJANSI
 • TRB: Ortadoğu Anadolu
 • TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – (FKA) FIRAT KALKINMA AJANSI
 • TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van – (DAKA) DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
 • TRC: Güneydoğu Anadolu
 • TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – (İKA) İPEK YOLU KALKINMA AJANSI
 • TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – (KARACADAĞ) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
 • TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – (DİKA) DİCLE KALKINMA AJANSI

Ankara Başar Danışmanlık