Bu Hizmetimiz hakkında bilgi almak için 0530 159 32 94 numaralı telefondan ya da İletişim sayfasındaki formdan bize ulaşabilirsiniz.

1. KKYDP Hibe Makina ve Ekipman Destekleri Bilgi Bankası

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi 2013 Yılı Programı
1. Tebliğ Kapsamındaki Makinalar
a) Anıza doğrudan ekim makinesi,
b) Arıcılık makine ve ekipmanı,
c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
ç) Balya makinesi,
d) Biçer bağlar,
e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,
f) Canlı balık nakil tankı,
g) Çayır biçme makinesi,
ğ) Çeltik fide dikim makinesi,
h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
ı) Dal parçalama makinesi,
i) Diskli tırmık,
j) El traktörü,
k) Fındık toplama makinesi,
l) File sisteminin kurulması
m) Güneş kolektörü,
n) Mibzer,
o) Motorlu tırpan,
ö) Pamuk toplama makinesi,
p) Pancar söküm makinesi,
r) Patates söküm makinesi,
s) Pülverizatör,
ş) Sap parçalama makinesi,
t) Sap toplamalı saman makinesi,
u) Silaj makinesi,
ü) Sıra arası çapa makinesi
v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,
y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,
z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
aa) Tambur filtre,
bb) Taş toplama makinesi,
cc) Toprak frezesi,
çç) Yem hazırlama makinesi,
dd) Zeytin hasat makinesi.

2. Tebliğ Kapsamındaki Sulama Ekipmanları
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,
e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

3. Mevzuat
Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliğ
Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Uygulama Rehberi YENİ!
Makina ve Ekipman Satın Alma Kitabı YENİ!
Bireysel Sulama Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliğ
Bireysel Sulama Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Uygulama Rehberi
Bireyse Sulama Referans Fiyat Listesi YENİ!

4. Bütçe
Bütçe YENİ!
2012 Yılı İl Bazlı Makina Dağıtım Listesi

2. Sübvansiyonlu Tarımsal Mekanizasyon Araçları Kredileri

1. Değişken Faizli Tarımsal Mekanizasyon Kredisi Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan yeni ve kullanılmamış tüm (traktör hariç) tarımsal mekanizasyon araçlarının alımına yönelik proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75’ine kadar gerçek veya tüzel kişi üreticilerimize Ziraat Bankası tarafından kullandırılan yatırım kredisi,

2. Sabit Faizli Tarımsal Mekanizasyon Kredisi Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların sattığı yeni ve kullanılmamış traktör dışındaki tarımsal mekanizasyon araç ve gereçleri alan gerçek ve tüzel kişi üreticilerimize; Krediye konu aracın proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75’ine kadar, 3, 6 veya 12 ayda bir eşit taksit ödemeli,

3. Değişken Faizli Traktör Kredisi Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan yeni ve kullanılmamış traktörleri alımına yönelik proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75’ine kadar gerçek ve tüzel kişi üreticilerimize Ziraat Bankası tarafından kullandırılan yatırım kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.

4. Sabit Faizli Traktör Kredisi Tarım işletmelerinin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini yükseltmelerini teminen, Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların sattığı yeni ve kullanılmamış traktörleri alan gerçek ve tüzel kişi üreticilerimize; Krediye konu aracın proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75’ine kadar, 3, 6 veya 12 ayda bir taksit ödemeli olarak, Değişen faizli ve esnek ödemeli olarak,

5. Değişken Faizli Biçerdöver Kredisi Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan yeni ve kullanılmamış traktörleri alımına yönelik proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75’ine kadar gerçek ve tüzel kişi üreticilerimize Ziraat Bankası tarafından kullandırılan yatırım kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.

6. Sabit Faizli Biçerdöver Kredisi Tarım işletmelerinin daha verimli çalışmaları ve mekanizasyon düzeylerini yükseltmelerini teminen, Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların sattığı yeni ve kullanılmamış traktörleri alan gerçek ve tüzel kişi üreticilerimize; Krediye konu aracın proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75’ine kadar, 3, 6 veya 12 ayda bir taksit ödemeli olarak, Değişen faizli ve esnek ödemeli olarak,

7. Sulama Kredisi Bitki gelişimi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması için, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına,
Modern basınçlı sulama sistemi (damla/yağmurlama sulama sistemleri) kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına, yönelik yatırım giderleri için yatırım kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.
Mevzuat:
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2013/4271) YENİ!
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13) YENİ!

3. GAP-DAP Destekleri
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesi (Süt Sağma Sistemleri ve Süt Soğutma Tankı için %40 Hibe Destekleri) YENİ!
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (2013/4278)
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/7)
DAP(Süt Sağma Sistemleri ve Süt Soğutma Tankı için %40 Hibe Destekleri)
DAP Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (2010/34)
DAP Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (2010/4)
Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/52)
GAP(Süt Sağma Sistemleri ve Süt Soğutma Tankı için %40 Hibe Destekleri)
2009/15498 Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
GAP Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (2009/57)
Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/51)

4. ÇATAK Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi (Sulama Sistemleri, Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinaları, Anıza Ekim Makinaları, Minimum Toprak İşlemeli Ekim Makinaları ve Taş Toplama Makinaları)

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar (2008/14268)
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2011/24)
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Genelge 1 Genelge 2

5. IPARD Programı Süt Üreten Tarım İşletmeleri Yatırım
Et Üreten Tarım İşletmeleri Yatırım
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

SANAYİCİLERE YÖNELİK DESTEKLER
1. Fuar Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2009/5)
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları
Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (95/7)
Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin 95/7 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları

2. Ekonomi Bakanlığı Destek Programları 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
Özet Bilgi İlgili Mevzuat
97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Özet Bilgi İlgili Mevzuat
98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ
Özet Bilgi İlgili Mevzuat
2000/1 İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ
Özet Bilgi İlgili Mevzuat
2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
Özet Bilgi İlgili Mevzuat Tebliğ Değişikliği
2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Özet Bilgi İlgili Mevzuat
2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Özet Bilgi İlgili Mevzuat
2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
Özet Bilgi İlgili Mevzuat
2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Özet Bilgi İlgili Mevzuat Tebliğ Değişikliği
2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
Özet Bilgi İlgili Mevzuat

Ankara Başar Danışmanlık