Bu Hizmetimiz hakkında bilgi almak için 0530 159 32 94 numaralı telefondan ya da İletişim sayfasındaki formdan bize ulaşabilirsiniz.

Arazide yapılan incelemeler sonucunda, arazini büyüklüğü, arazinin konumu ve yapı durumuna göre zemin etüdü yapılacak alanı belirlemekteyiz. Bu alan genelde yer altı hatlarının geçmeyeceği ve zeminin en önemli noktalarında yapacağımız testleri öngörecektir. Bu konuda hassaslık çok önemlidir. Deprem yönetmeliğine uygun bir yapı yine deprem yönetmeliğine uygun bir zemin etüt projesinden geçmektedir. Araziye gelen mühendisler burada gerekli ölçümleri aldıktan sonra buraya gelecek olan sismik analiz cihazımız ve zemin etüdü makinemızın nerelerde çalışma yapacağını belirlemektedir. Arazinin büyüklüğü esas alınarak sondaj,sismik analiz ve araştırma çukuru sayıları artırılır.

Genelde arazide belli bir yükseklikte dolgu zemin olabilir. Bu dolgu zeminden sonra binamızın temellerini yapacağımız gerçek zemine ulaşılabilir. Bazı alanlarda bu zemin çok derinlerdedir. Yapılacak sondaj da buna dikkat edilir. Sondaj zeminin derinliğine göre yapılır. Çıkan numuneler belli bir sıraya ve derinliğe göre muhafaza edilir. Numuneler, Bayındırlık Bakanlığı onaylı Labarotuvarlara gönderilir.Burada dayanım, sıkılık ,taşıma gücü vs.. testlerinden geçer ve bir rapor halinde tekrar firmamıza gönderilir. Yine sismik analiz cihazının araziye kurulmasıyla da değerler meydana çıkar ve firmamıza gönderilir.

ARAZİ ÇALIŞMASI:

Etüt çalışması yapılacak alanın tapu fotokopisi ,yer buldu haritası ve varsa vekalet örnekleriyle firmamıza başvurmanız yeterlidir. Etüt yapılacak alan , firmamızın mühendisleri tarafından binanın özelliğine,zemin yapısına,alanın topografik özelliklerine, şev durumuna,arsa büyüklüğüne göre (sondaj sayısı, metre olarak derinliği,araştırma çukurları sayısı ve derinlikleri analiz araştırmalarını) kapsamaktadır. Mühendislerimiz gerekli detayları alarak şirketimizde bu konuyla ilgili karar verir. İş programı bu detaylara göre devam eder. Saha çalışmaları mühendislerimiz tarafından ilgili standartlara uygun olarak SPT deneyleri yapılır, yapılan sondaj sonucunda alınan numuneler standartlara uygun olarak paketlenir ve gerekli laboratuara gönderilerek burada araştırılmaları sağlanır. Bu sırada ilgili deneyler ile zeminin yapısı ve zeminin kalitesi belirlenmektedir. Sismik analiz yapıldıktan sonra gerekli ölçümler alınmaktadır. Sismik raporları yorumlanıp gerekli değerler çıkartılmaktadır.

BÜRO ÇALIŞMASI:

Etüt çalışmasının tamamlanmasından sonra zeminde bulunan numunelerin Bayındırlık Bakanlığı onaylı laboratuarlara verilir. Bu numunelerin bilgileri alındıktan sonra raporların yorumları yapılarak gerekli şemalar ve haritalarda uygulamaları yapılır ve etüt raporuna eklenir. Sismik analizin yapılmasından sonrada aynı şekilde gerekli raporların doğru şekilde yorumlarının yapılması ve zemin etüt raporuna eklenmesi

Ankara Başar Danışmanlık